OCHRONA I NAPRAWA FASAD
Systemy impregnacji, konsolidacji i uszczelniania IPA

Naprawa

  • Zaprawa zastępcza do kamienia IPA do naprawy i replikacji cegły i kamienia naturalnego
  • Zaprawa spoinowa IPA do naprawy spoin zaprawowych (również obciążonych solą)
  • Zaprawa szpachlowa IPA do renowacji elewacji kamiennych za pomocą szlamu

 

Ochrona

  • Hydrofobizacja mineralnych materiałów budowlanych, najlepiej kamienia naturalnego i starszego muru
  • Wzmocnienie lub hydrofobizacja mineralnych materiałów budowlanych i spoin zaprawowych
  • Grzybobójcze środki czyszczące

WYMIANA KAMIENIA IPA

Do reprofilowania i naprawy ubytków, dziur, pęknięć ogniowych i odprysków na cegle i kamieniu naturalnym.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

ZAPRAWA DO ŁĄCZENIA IPA Z

Do fugowania przy renowacji murów z cegły lub kamienia naturalnego bez ekspozycji na sól. Fabryczna sucha zaprawa cementowa grupy zapraw III.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

ZAPRAWA WSPÓLNA IPA TRK

Do fugowania murów z dużą zawartością siarczanów, przy renowacji obiektów zabytkowych, kościołów oraz przy renowacji piwnic.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

ZAPRAWA DO WYPEŁNIANIA FUG IPA

Do spoinowania cegieł, klinkieru, sztucznego i naturalnego kamienia na ścianach i podłogach. Sucha zaprawa modyfikowana plastycznie.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPA DURIPAL KSE

Do wzmacniania kruszących się, zwietrzałych, porowatych materiałów budowlanych, takich jak piaskowiec, cegła, tynk, sztukaterie i freski. Wysoka penetracja, schnięcie suche, spoiwo mineralne, kwasoodporność.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPAPHOB W

2 komp. Koncentrat emulsyjny silikonu (SMK) na bazie silanów i oligomerycznych alkoksysiloksanów. Przezroczysta, wysoce skuteczna i hydrofobowa impregnacja. Stosowany do chłonnych mineralnych materiałów budowlanych takich jak tynk, cegła, cegła wapienno-piaskowa.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPAFOB

Jednoskładnikowy roztwór siloksanowy na bazie rozpuszczalnika.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPALAN BL

Przezroczysta kombinacja żywicy siloksanowo-akrylowej na bazie rozpuszczalnika. Do ochrony elewacji i elementów konstrukcyjnych wykonanych z betonu, cegieł, tynku i klinkieru chłonnego przed wodą, zanieczyszczeniami atmosferycznymi oraz degradacją alkaliczności betonu. Szczególnie nadaje się do powierzchni z betonu licowego, np. B. Beton płukany należy w dużej mierze konserwować, ale nadal wymagana jest skuteczna ochrona przed szkodliwymi gazami.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH