IPANEX®
WYSOKA WYDAJNOŚĆ BETONU

IPANEX® to domieszka na bazie złożonych krzemianów ziem alkalicznych, która reaguje chemicznie z cementem portlandzkim. IPANEX® poprawia właściwości fizyczne i chemiczne betonu we wszystkich fazach formowania.

  • Wzrost długoterminowej trwałości
  • wzrost średniej długości życia
  • Wzrost wodoodporności
  • Ochrona zbrojenia przed korozją

Więcej informacji na www.ipanex.de